Asianajotoimisto
Project Law Oy

– Liikejuridiikan asiantuntijapalveluita vuodesta 1978

Yrityksessämme työskentelee yhdeksän kiinteistöihin ja rakentamiseen erikoistunutta liikejuristia. Keskeisiä osaamisalueitamme ovat:

  • kiinteistötransaktiot ja toimitilavuokraus
  • kaavoitus ja maankäyttö
  • kiinteistökehitys
  • ympäristöoikeus
  • rakentamisen sopimukset ja vastuut
  • riitojen ratkaisu
  • yhtiöoikeus
  • työoikeus

Palveluitamme käyttävät kaikenkokoiset kotimaiset ja kansainväliset yritykset. Kiinteistöjuridiikan erikoisosaamisen ohella palvelemme asiakkaitamme myös muilla liikejuridiikan sektoreilla.

Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajajina olemme velvollisia noudattamaan toiminnassamme lakia ja hyvää asianajajatapaa. Ohjeet ja asianajajia koskevat määräykset ovat luettavissa Suomen Asianajajaliiton kotisivulla www.asianajajaliitto.fi.

PALVELUT

Toimistomme palvelee kattavasti kaikissa kiinteistöjuridiikan asiantuntemusta vaativissa tilanteissa ja kiinteistöjen elinkaaren vaiheissa. Asiantuntemuksemme ulottuu maankäyttösopimuksista, kaavoituksesta ja kiinteistön muodostamisesta rakennushankkeiden suunnittelusopimuksiin ja hankkeiden toteutusvaiheen urakkasopimuskäytäntöihin.

Keskeiset osaamisalueemme ovat:

Hallitsemme myös osaamisalueemme erityiskysymykset kuten maaperän pilaantumisen, valmiiden toimitilojen vuokrauksen ja vanhojen rakennusten käyttötarkoituksen muutosten juridiset yksityiskohdat.

Tiimillämme on laaja kokemus kiinteistömarkkinoista. Tunnemme keskeisten osaamisalueidemme käytännöt, toimijat ja sidosryhmät. Monitahoisen toimintaympäristön ja liiketoiminnan syvällinen tuntemus mahdollistaa kattavan, nopean ja joustavan tuen asiakkaamme liiketoiminnalle.

Toimeksiannoissa kartoitamme ensin asiakkaan ongelman ja tarpeet, sitten selvitämme toteuttamiskelpoiset ratkaisuvaihtoehdot. Toteutamme sovitut toimenpiteet ripeästi, luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

Haluamme tarjota asiakkaillemme alan parasta neuvonantoa, ongelmanratkaisua ja palvelua.

IHMISET

Osakkaat

Jukka Aho
Puh. (09) 2522 2247
Mob. 040 900 8333

jukka.aho@projectlaw.fi

Antti Laaksonen
Puh. (09) 2522 2245
Mob. 040 830 8083

antti.laaksonen@projectlaw.fi

Jukka Leino
Puh. (09) 2522 2240
Mob. 0400 616 838

jukka.leino@projectlaw.fi

Panu Penttilä
Puh. (09) 2522 2246
Mob. 050 546 2956

panu.penttila@projectlaw.fi

Asianajajat ja lakimiehet

Matias Forss
Puh. (09) 2522 2234
Mob. 050 358 7010

matias.forss@projectlaw.fi

XX

Sakari Lähteenmäki
Puh. (09) 2522 2200
Mob. 050 514 3656

sakari.lahteenmaki@projectlaw.fi

Jutta Ristimäki

Puh. (09)2522 2230
Mob. 050 467 0934

jutta.ristimaki@projectlaw.fi

Muu henkilöstö

Arttu Koski
Oik. yo.
Puh. (09) 2522 2200

arttu.koski@projectlaw.fi

Nina Mörsky
Assistentti
Puh. (09) 2522 2242

nina.morsky@projectlaw.fi

Hanna Rajatalo
Oik. yo.
Puh. (09) 2522 2200

hanna.rajatalo@projectlaw.fi

Amanda Terhonen
Oik. yo.
Puh. (09) 2522 2200

amanda.terhonen@projectlaw.fi